Laborator
metrologic

Despre companie

LVM „METRONLAB” SRL este o societate cu răspundere limitată, care are ca principal obiect de activitate verificarea metrologica a miloacelor de masurare în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale. În anul 2012 LVM „METRONLAB”SRL a devenit primul laborator privat de verificari metrologice acreditat din Republica Moldova.

„METRONLAB” SRL îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi actelor normative a Republicii Moldova, avînd un sistem propriu de management al calităţii, conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013.Activitatea este axată pe asigurarea prestării serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare către client conform domeniului de acreditare la un nivel calitativ şi cu respectarea principiilor de bună practică profesională şi în conformitate cu metodele adecvate.

În scopul menţinerii standardului şi calităţii serviciilor oferite şi asigurării satisfacţiei clienţilor săi, LVM a implimentat şi menţine un sistem de management conform cerinţelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. Întreg personalul LVM implicat în activităţile de verificare metrologică este familiarizat cu documentaţia referitoare la calitate şi participă activ la implimentarea politicilor şi procedurilor sistemului de management în activitatea proprie.

Managementul LVM este angajat ferm în conformarea cu standardrdul SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 şi în îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management. Politica adoptată de LVM “METRONLAB” S.R.L.,urmăreşte să demonstreze şi să furnizeze încrederea solicitanţilor de verificari metrologice , MOLDAC, precum şi altor părţi interesate de serviciile oferite de laborator. Managementul LVM „METRONLAB” S.R.L. înţelege importanţa imparţialităţii în efectuarea activităţilor sale de verificare şi se angajează să asigure resursele şi mijloacele necesare pentru păstrarea ei.

Managamentul LVM „METRONLAB” S.R.L. se angajează să gestioneze, prin mijloace adecvate, conflictul de interese şi să se asigure de obiectivitatea activităţilor sale. Managamentul LVM „METRONLAB” S.R.L. se angajează să respecte cerinţele contractuale, furnizând servicii nedescriminatorii şi asigurând confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe parcursul activităţii sale.

  Desemnarea 2017

©MetronLab.md 2014 All rights reserved