Laborator
metrologic

Certificat de Acreditare 2019

În baza raportului de evaluare, întocmit în rezultatul evaluării de supraveghere efectuate în perioada  15 și 19.10.2018, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a decis confirmarea îndeplinirii în mod continuu a cerințelor de acreditare pentru LVM (Organism de Inspecție tip A) ”MetronLab” SRL în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 pentru efectuarea verificărilor metrologice definite în anexa la certificatul de acreditare nr.LVM-005.

Laboratorului de Verificări Metrologice ”MetronLab” SRL  i-a fost emis Certificat de Acreditare din 03.01.2019 și aprobată anexa la Certificatul de Acreditare cu modificarea nr.1 din 03.01.2019

Certifica de Acreditare 2019

©MetronLab.md 2014 All rights reserved