Laborator
metrologic

Ziua Mondială a Metrologiei 2019

Ziua Mondială a Metrologiei din acest an are ca temă Sistemul Internațional de Unități – fundamental mai bun. A fost aleasă această temă deoarece, pe 16 noiembrie 2018, Conferința Generală pentru Măsuri și Greutăți a adoptat fără îndoială una dintre cele mai importante revizuiri ale Sistemului Internațional de Unități (SI) de la înființarea sa. Cercetările din domeniul noilor metode de măsurare, inclusiv cele care utilizează fenomene cuantice, stau la baza schimbării, care intră în vigoare la 20 mai 2019. SI se bazează acum pe un ansamblu de definiții, toate corelate cu legile fizicii, și care au avantajul de a putea integra îmbunătățirile științifice și tehnologice, astfel încât să satisfacă nevoile viitorilor utilizatori mulți ani de-aici înainte.

Într-adevăr, metrologia, ca știință a măsurării, joacă un rol central în descoperirile și inovaţiile științifice, producția industrială și comerțul internațional, în îmbunătățirea calității vieții și în protejarea mediului înconjurător.

Ziua Mondială a Metrologiei este o sărbătoare anuală dedicată semnării Convenției Metrului pe 20 mai 1875, de către reprezentanții a șaptesprezece ţări. Convenția a stabilit cadrul colaborării la nivel global în domeniul științei măsurării și al aplicațiilor sale industriale, comerciale și societale. Obiectivul inițial al Convenției Metrului – uniformitatea măsurărilor pe plan mondial – rămâne la fel de important şi astăzi ca și în 1875.

WMD2019

©MetronLab.md 2014 All rights reserved